Skąd pieniądz na otworzenie własnego biznesu?

Z biznesem często jest tak, że zaczyna na siebie zarabiać dopiero po pewnym czasie. Z początku zaś trzeba liczyć się z mniejszymi lub większymi kosztami inwestycyjnymi. Skąd na nie jednak zdobyć pieniądze, jeśli nie ma się wystarczających oszczędności? Kiedy można liczyć na dotacje państwowe? Najczęstszym sposobem na uzyskanie dotacji na otworzenie firmy