Skąd pieniądz na otworzenie własnego biznesu?

Z biznesem często jest tak, że zaczyna na siebie zarabiać dopiero po pewnym czasie. Z początku zaś trzeba liczyć się z mniejszymi lub większymi kosztami inwestycyjnymi. Skąd na nie jednak zdobyć pieniądze, jeśli nie ma się wystarczających oszczędności?

Kiedy można liczyć na dotacje państwowe?

Najczęstszym sposobem na uzyskanie dotacji na otworzenie firmy jest skorzystanie ze środków Urzędów Pracy. W taki sposób uzyskać można jednorazowe wsparcie w wysokości 20 tysięcy złotych. Co najważniejsze jest to dotacja bezzwrotna, o ile firmę będzie prowadzić się przynajmniej rok, a środki wyda w całości na rzeczy potrzebne do rozpoczęcia działalności.

Konieczne jest przy tym spełnienie kilku warunków. Po pierwsze trzeba uzyskać status osoby bezrobotnej. Zwykle też wymagane jest uzyskanie tzw. II profilu pomocy podczas rozmowy z urzędnikiem. Należy też przejść szereg formalności, które jednak nie gwarantują udzielenia takiej dotacji. Uzyskanych środków nie można też wydać na niektóre cele np. opłacenie składek ZUS, czy odprowadzenie podatku dochodowego.

Dotacje i preferencyjne kredyty można też uzyskać od innych instytucji publicznych. Szczególnie duże kwoty oferują instytucje unijne, które jednak często mają spore wymagania. UE zwykle udziela pomocy osobom zaliczanym do tzw. grup wykluczonych społecznie oraz tym, którzy chcą otworzyć działalność związaną z ekologią.

Gdzie pożyczka na otworzenie firmy?

Otrzymanie kredytu bankowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej zwykle jest trudne. Banki rzadko kiedy akceptują wnioski od początkujących przedsiębiorców, ponieważ uważają to za zbyt ryzykowne.

Dużo łatwiej pieniądze pożyczyć w sektorze pozabankowym, np. instytucjach pożyczkowych. Tu formalności załatwia się przez Internet, a środki otrzymuje niemal natychmiast. Należy jednak pamiętać, że tego typu pożyczki często mają wysokie oprocentowanie. Ponadto maksymalna kwota pożyczki może okazać się niewystarczająca.

Alternatywą są prywatni inwestorzy i pożyczkodawcy, np. anioły biznesu. W tym przypadku także jednak należy zachować dużą ostrożność i zwrócić uwagę na wszystkie konsekwencje związane ze skorzystaniem z takiej pomocy finansowej.