Czy biznesplan jest konieczny, aby założyć firmę?

Zasadniczo przy otwieraniu działalności gospodarczej napisanie biznesplanu nie jest koniecznością, o ile przedsiębiorstwo realizuje się z własnych środków. Inaczej sytuacja ma się wtedy, gdy chce się skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania np. dotacji państwowych. Czym jednak jest biznesplan i jak on pomaga w otwieraniu biznesu?

Po co tworzy się biznesplan?

To czy dany pomysł biznesowy ma szanse osiągnąć sukces, zależy od wielu czynników. Część z nich jest zależna od przedsiębiorcy, np. wybranie optymalnej strategii cenowej, czy podjęcie właściwych decyzji marketingowych. Na część czynników przedsiębiorca nie ma zaś żadnego wpływu. Wymienić tu można np. przepisy prawa, preferencje klientów, wysokość podatków, czy zamożność potencjalnych klientów.

Biznesplan pisze się po to, aby wszystkie te czynniki skategoryzować i poddać analizie. To zaś umożliwia racjonalne spojrzenie na to, czy dany pomysł biznesowy ma szansę sprawdzić się w rzeczywistości. Ponadto biznesplan pozwala zdiagnozować silne i słabe strony biznesu oraz potencjalne szanse i zagrożenia, które mogą pojawić się w przyszłości. To zaś umożliwia przyjęcie odpowiedniej strategii.

Wbrew pozorom napisanie biznesplanu wcale nie jest takie trudne i czasochłonne. Zwykle więc można go przygotować samodzielnie. Wyjątkiem są sytuacje, gdy np. chce się uzyskać dużą pożyczkę na rozpoczęcie działalności. Wtedy lepiej jest zlecić przygotowanie biznesplanu profesjonaliście.