Wady i zalety franczyzy

W Polsce franczyza staje się coraz popularniejszym sposobem na założenie własnego biznesu. Ogranicza ona wydatki i ryzyko, ale także i samodzielność przedsiębiorcy. Czy więc franczyza to na pewno dobry pomysł?

Czym jest franczyza?

Franczyza to umowa pomiędzy dwoma stronami. Zwykle franczyzodawcą jest znana marka, która od lat działa na rynku i osiąga sukcesy. Franczyzobiorcą zazwyczaj zostaje zaś mały przedsiębiorca, który chce otworzyć swój biznes przy wsparciu kogoś bardziej doświadczonego.

Na podstawie umowy o franczyzy, franczyzobiorca działa pod logiem franczyzodawcy i przy wsparciu z zakresu szeroko pojętego know-how. Niemniej ryzyko inwestycyjne na ogół w całości jest przenoszone na franczyzobiorcę.

W praktyce sprowadza się to do tego, że dwie strony umowy są ze sobą powiązane i współpracują co do kwestii technicznych, reklamowych itp. Jednocześnie jednak franczyzobiorca i franczyzodawca pozostają podmiotami odrębnymi finansowo.

Jakie plusy i minusy ma franczyza?

Otwierając biznes na bazie franczyzy można liczyć na szereg korzyści. Po pierwsze wykorzystuje się sprawdzony model biznesowy franczyzodawcy. Po drugie otrzymuje się potężne wsparcie marketingowe, ponieważ firma działa pod taką samą nazwą, jak franczyzodawca.

Minusem takiego rozwiązania jest ograniczenie swobody działalności i zależność od franczyzodawcy. Franczyzobiorca nie zawsze może realizować swoje plany, a jego strategia biznesowa musi być zbieżna z wymogami stawianymi przez drugą stronę umowy.

Z pewnością warto przynajmniej rozważyć otworzenie biznesu na podstawie umowy o franczyzę, ponieważ w wielu przypadkach okazuje się to opłacalne finansowo. W Polsce do najsłynniejszych sieci franczyz zalicza się McDonald’s sieć sklepów Żabka, czy też Subway.

Franczyza sprawdza się zwłaszcza na dużych i rozwiniętych rynkach, gdzie konkurencja jest ogromna. Żeby zostać franczyzobiorcą może się za to nie sprawdzić, jeśli chce się działać na rynkach w początkowej fazie rozwoju lub gdy swą strategię marketingową opiera się na innowacyjnych produktach.